frequently asked questions

Veranstaltende

ArtCross 2023

Verein ARTCROSS (Partner von Creative Arts Europe)

Frank (backstage + backup)

Sandra (finanz + team)

Nina (arts pastor + intendant)

Gabi (assistent)

Annkatrin (facility)

Oli (prayer + spiritual)https://www.artcross.at/camp/wp-content/uploads/2013/12/nina-fertig.png
Nina (arts pastor + intendant)

https://www.artcross.at/camp/wp-content/uploads/2013/12/oli-fertig.png

https://www.artcross.at/camp/wp-content/uploads/2013/12/frank-fertig.png

https://www.artcross.at/camp/wp-content/uploads/2013/12/sandra_fertig.png
https://www.artcross.at/camp/wp-content/uploads/2013/12/anni-fertigpng.png

https://www.artcross.at/camp/wp-content/uploads/2013/12/gabi-fertig.png


Lobpreisleitung 2023:

Johannes (artcross musiker)


https://www.artcross.at/camp/wp-content/uploads/2013/11/JoDiem.png